Hỗ trợ trực tuyến

Mrs. Hương : 098.313.0440

Mrs.Lành : 0934.280.699

Support My status

Sạc điện

 • Chuyên sạc cho các loại pin Ni-Mh, Ni-Cd, Li-ion

  - Điện áp 3.6V - sử dụng cho các máy KSF-360K/360C

  - Điện áp 10.8V - sử dụng cho các máy KD-1200L/KID-1200L(Li-ion)

  - Điện áp 12V - sử dụng cho máy DID-1200

  - Điện áp 7.2V~14.4V - sử dụng cho các máy DD-10B/DD-722/DD-962/962P/DD-1202/1202P/DD-1442P

  - Điện áp 14.4V~18V - Sử dụng cho các máy DD-1440/DD-1800/DDH-1440/DDH-1800

  - Điện áp 14.4V~18V - Sử dụng cho các máy DD-1441L/DID-1440L/DIW-1440L/DDH-1440L/DD-1800L/DID-1800L/DIW-1800L/DDH-1800L

  • Sạc điện
  • Sạc điện
  • Sạc điện
  • Sạc điện
  • Sạc điện
  • Sạc điện

CHI TIẾT SẢN PHẨM

Chuyên sạc cho các loại pin Ni-Mh, Ni-Cd, Li-ion

- Điện áp 3.6V - sử dụng cho các máy KSF-360K/360C

- Điện áp 10.8V - sử dụng cho các máy KD-1200L/KID-1200L(Li-ion)

- Điện áp 12V - sử dụng cho máy DID-1200

- Điện áp 7.2V~14.4V - sử dụng cho các máy DD-10B/DD-722/DD-962/962P/DD-1202/1202P/DD-1442P

- Điện áp 14.4V~18V - Sử dụng cho các máy DD-1440/DD-1800/DDH-1440/DDH-1800

- Điện áp 14.4V~18V - Sử dụng cho các máy DD-1441L/DID-1440L/DIW-1440L/DDH-1440L/DD-1800L/DID-1800L/DIW-1800L/DDH-1800L